2008

2008

iki ahşabın birleşim yerlerinde kullanılan alüminyum boy profilinden istenen ölçülerde kesilmektedir.